кагу

 • 81казык — 1. Бер башы очланып, җиргә утыртыла торган кыска колга. КАЗЫК КАГУ – Йорт булдыру …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 82каршында — Кемгә нәрсәгә мөнәсәбәттә булуны белдерә ил каршында йөзе ак. Каршы алу – 1) Килүче белән очрашу, аны сәләмләү 2) Нин. б. вакыйгага, хәбәргә һ. б. билгеле бер мөнәсәбәт күрсәтү. КАРШЫ БАРУ – Нин. б. эш яки фикер белән килешмәү, шуны кире кагу.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 83каршысында — Кемгә нәрсәгә мөнәсәбәттә булуны белдерә ил каршында йөзе ак. Каршы алу – 1) Килүче белән очрашу, аны сәләмләү 2) Нин. б. вакыйгага, хәбәргә һ. б. билгеле бер мөнәсәбәт күрсәтү. КАРШЫ БАРУ – Нин. б. эш яки фикер белән килешмәү, шуны кире кагу.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 84колак — 1. Кешеләрдә һәм хайваннарда ишетү органы 2. Ишетү органының колак тишеге тирәсендәге тышкы, кимерчәкле өлеше; тышкы колак 3. сөйл. Колакчын (баш киемендә) 4. Төрле әйберләрдә тотарга, элеп куярга һ. б. уңайлы булсын өчен эшләнгән җайланма, колак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 85көфер — (КӨФЕРЛЕК, КӨФРИЯТ, КӨФЕРЛӘНҮ) – дини. Аллага ышанмау, алланы кире кагу; гөнаһ эш. КӨФЕР СҮЗ – 1) Аллага каршы сүз 2) Начар сүз …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 86кыерсыту — Кимсетү, рәнҗетү; читкә кагу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 87ләгънәтләү — Бик каты гаепләү, каргау, каһәр. хәб. функ. Кемне дә булса нәфрәт белән читкә кагу, бик каты гаепләү сезгә мең ләгънәт! 2. Яратмаган, күралмаган кеше яки берәр нәрсә тур. тиргәп әйтелә курка, ләгънәт, курыкса да йолка. Җиңелчә шелтәләп әйтелгән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 88набат — Һәлакәт, куркыныч булуны белдереп чаң кагу …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 89нигилизм — 1. XIX гас. 60нчы елларында рус иҗтимагый фикере тарихында дворян җәмгыяте нигезләрен, аның культурасын, традицияләрен кире каккан юнәлеш 2. күч. Барлык нәрсәне кире кагу, һәркем тарафыннан кабул ителгән нормаларны танымау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 90нинди — 1. Кемнең яки нәр. б. үзенчәлеге, сыйфаты тур. сораганда кулланыла 2. Риторик сорау һәм өндәүләрдә нәр. б. тулысынча кире кагуны аңлата нинди апа булсын ул сиңа?. Кире җөмлә составында килеп, теләсә кем , һәркем дигәнне аңлата нинди йөрәк күреп… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге